“VALENȚELE FORMATIV EDUCATIVE ALE METODELOR INTERACTIVE- APLICAȚII LA GRUPA DE PREȘCOLARI”


Este un rezumat al referatului cu care am participat la SIMPOZIONUL INTERNATIONAL SALVA 2010
INTREG REFERATUL IL PUTETI GASI AICI:

http://www.didactic.ro/lectii-invatamant-prescolar-45-metode-interactive-de-grup-p162380-t3

Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite în unitățile de învăţământ de către cadrele didactice în a-i sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi pesonalitatea. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat , ceea ce duce la transformarea copilului în stăpânul propriei transformări şi formări .

Clasificarea metodelor interactive de grup

Metode de predare-învăţare interactivă în grup (Metoda predării/învăţării reciproce ; Metoda Mozaicul ; Citirea cuprinzătoare; Cascada ; Metoda învăţării pe grupe mici; Metoda turnirurilor între echipe; Metoda schimbării perechii; Metoda piramidei; Învăţarea dramatizată )

Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: ( Harta cognitivă sau harta conceptuală ; Tehnica florii de nufăr ; Metoda R.A.I. ; Cartonaşele luminoase; )

Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: (Brainstorming; Explozia stelară; Metoda Pălăriilor gânditoare ; Caruselul; Interviul de grup; Studiul de caz; Tehnica 6/3/5; Tehnica acvariului; Tehnica focus grup )

Metode de cercetare în grup: (Tema sau proiectul de cercetare în grup; Experimentul pe echipe; Portofoliul de grup; )

Valenţele formativ-educative ale metodelor interactive de învăţare în grup
Valenţele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes atât pentru învăţare cât şi pentru evaluare, sunt următoarele:
– stimulează implicarea activă în sarcină a copiilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă;
– exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, stimulând iniţiativa tuturor copiilor implicaţi în sarcină;
– asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii;
– asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul noţional, devenind asfel operaţionale;
– unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii copilului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj a cunoștințelor;
– asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare copil, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia;

1. METODA “ EXPLOZIA STELARĂ”
Explozia stelară este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemeni exploziei stelare.
Cum se procedează: Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când? Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. Organizată în grup, starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.

EXEMPLU : EXPLOZIA STELARĂ PENTRU TEMA “ FLORI DE PRIMAVARĂ”
Deoarece am o grupă de nivel I am adaptat puțin metoda pentru posibilitățile preșcolarilor. Am pornit de la ideea de joc. Copiii s-au împărțită pe 2 echipe. Am asezat setae central pe cover. Am scris în prealabil întrebările pe cele 5 steluțe mai mici. Eu am spus câte o ghicitoare pentru fiecare floare de primăvară, iar copiii trebuiau să o ghiceasca și să așeze jetonul cu floarea respectivă pe stea. Apoi, am adăugat ca mama steluță are 5 copii curioși și fiecare vrea să afle de la ei cât mai multe despre aceste flori. Așa că am așezat apoi toate cele 5 steluțe în jur. Câte un copil venea, ridica o stea și mi-o înmâna mie. Eu puneam întrebările și fiecare echipă dădea un răspuns. După ce epuizam întrebările, steluța se punea cu fața în jos și se trecea apoi la alta. Astfel, am folosit metoda în scopul verificării cunoștințelor despre florile de primăvară.

2. TEHNICA BLAZONULUI
Blazoanele pot fi realizate cu întreaga grupă de copii sau se pot forma grupuri de 4-5 copii. Timpul de lucru variază în funcţie de dificultatea sarcinii, de numărul membrilor grupului. Grupurile prezintă blazoanele şi le compară în activitatea frontală.
Avantajele tehnicii: favorizează un mediu de învăţare interactiv, incitator şi dinamic, prin antrenarea copiilor în soluţionarea unor probleme de tip divergent; angajează copiii în prelucrarea, organizarea şi reorganizarea datelor; asigură dinamismul intelectual şi afectiv, permiţând respectarea individualităţii fiecărui copil, adaptarea constructivă la natura copilului. formele de grupare, munca în echipă creează premisa valorificării conţinuturilor în direcţia stimulării cooperării şi comunicării între copii.; poate fi aplicată în activităţi diverse: educate limbajului, cunoaşterea mediului, educaţia pentru societate, poveşti, observări.

EXEMPLU : În activitatea la grupă am utilizat de mai multe ori această tehnică, de fiecare dată cu mare succes la copii. Deoarece grupa este de nivel I, blazonul realizat este mai puțin complex și de aceea l-am realizat în cadrul activităților pe sectoare la ALA , cu un singur grup de copii. Copiii participanți au fost de fiecare dată alții, astfel încat fiecare să fie implicat în realizarea unui blazon. Un grup de 5-6 copii, în timp de 15 minute vor realiza blazonul cu tema“ România – La mulți ani!” Deoarece copiii grupei sunt prea mici pentru a înțelege semnificația istorică a evenimentului, am realizat blazonul utilizând decupaje aduse de ei cu forme de relief din țara noastră, pe care le-am lipit în locurile corespunzătoare realității geografice: mare, munți, câmpii, ape etc.

De asemenea am mai utilizat această Tehnică in realizarea BLAZONULUI LEGUMELOR DE TOAMNĂ ( blazonul era reprezentat de un coș) și pentru a realiza un blazon de ziua mamei sub forma unui buchet de flori, sub deviza FIECARE MAMĂ ESTE O FLOARE!

3. Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr)
Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte,pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele sădevină la rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare. Atfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuiesc dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte .

ETAPELE TEHNICII FLORII DE NUFĂR:
1. Construirea diagramei, conform figurii prezentate;
2. Scrierea temei centrale în centrul diagramei;
3. Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema centrală. Acestea se trec în cele 8 “petale” (cercuri) ce înconjoară tema centrală, de la A la H, în sensul acelor de ceasornic.

IN CAZUL MEU DE LA GRUPA, AM FOLOSIT METODA LOTUS DE GRUP PE CULORI
Am anuntat tema centrală: LEGUMELE DE TOAMNA ASEZATE PE CULORI
Cele 8 idei secundare: JETOANE CU LEGUME DE TOAMNA PE CULORI ROȘU : ardei, roșie ORANGE: morcovul GALBEN : ceapa uscată VERDE ÎNCHIS : castravete MOV: vânăta MARO: cartoful VERDE DESCHIS: ardeiul gras ALB: usturoiul uscat . Copiii trebuiau să așeze jetoanele cu legume la culoarea corespunzătoare indicată de diagramă. Fiecare petală a florii era hașurată în culorile corespunzătoare. Iar apoi fiecare grup din cele 8 trebuia să descrie leguma specifică.

4. METODA – DIAGRAMA VENN
Diagrama Venn este o metodă grafică ce poate fi utilizată în activităţile de învăţare sau la fixarea cunostinţelor, putând constitui şi o modalitate de evaluare . Este eficientă în formarea capacităţilor copiilor de a compara două evenimente, procese, noţiuni, personalităţi, – scopul lor este să evidenţieze asemănări, deosebiri şi elemente comune, în cazul a două concepte, personaje sau evenimente. Preluată cu succes din matematică, metoda permite ca în orice etapă a unei lecţii, să fie realizate comparaţii între personaje, întâmplări,obiecte, evenimente, idei, concepte.
O diagramă Venn este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial. Educatoarea cere copiilor să construiască o asemenea diagramă completând în perechi-grupe sau individual, doar câte un cerc care să se refere la unul din cele două concepte (după caz ).

EXEMPLU: Eu am aplicat la clasă această metoda în cadrul activității de învățare despre legumele de toamnă. După ce le-am observat și am discutat despre ele la activitățile din cadrul celor alese – ȘTIINȚĂ( SENZORIAL ), am lipit în fiecare diagramă câte o legumă. În cercul din mijloc se specificau în scris de mine asemănările observate de copii și redate de ei prin simboluri și deosebirile în zonele albe din lateral. Grupa a fost împărțită pe 5 echipe și fiecare echipă a avut câte o diagramă.

5. HARTA CU FIGURI
Este tehnica prin care se poate reprezenta un spatiu –localitate, teritoriu, loc de desfasurare a unei actiuni,utilizand desene schematice . Obiectiv urmarit – selectarea elementelor reprezentate prin simboluri si pozitionarea lor in spatiul ales.

Am utilizat această metodă într-o forma 3D pentru a reda un spațiu cunoscut de copii, cum ar fi STRADA MEA/ CARTIERUL MEU , pe care l-am reprezentat într-o machetă.
Tot prin intermediul unei machete am reprezentat și JOCURILE COPIILOR IARNA – SCHIORII și o altă tema atractivă ANIMALELE SALBATICE DIN ȚARA NOASTRĂ. Toate au fost foarte appreciate de copii și au constituit un moment de bucurie pentru ei in realizarea acestora dar și o formă de verificare a cunoștințelor lor în cadrul temei studiate.

CONCLUZII
Am constatat că învăţarea prin cooperare este o modalitate eficientă de stimulare a comunicării şi învăţării active, facilitând acomodarea firească a copilului la sistemul de relaţii, norme, valori şi comportamente ale grupului din care face parte. In grup, apar idei mai multe şi mai bune, copiii învaţă şi unul de la altul, nu doar de la educatoare, este încurajată contribuţia personală, intervine aprecierea diversităţii, se valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii. Iînvăţând în grup se dezvoltă unele relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, de solidaritate, de grijă şi devotament, de sprijin personal. Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie corectivă, ameliorativă, realizându-se prin raportarea la progresul individual, dar având în vedere atât participarea fiecărui copil la procesul elaborării în comun, cât şi rezultatul echipei.

BIBLIOGRAFIE
 ,,Curriculum Naţional pentru învăţământul preşcolar 3-5/7ani’’
 M.E.C.I. ,,Metode interactive de grup’’ edit. Miniped, Bucureşti 2006
 Silvia, Breban, Elena, Goncea, Georgeta, Ruiu, Mihaela, Fulga, Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura ARVES, Bucuresti, 2002.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: